Friis, A. (1925). Holger Hjelholt: Den danske Sprogordning og det danske Sprogstyre i Slesvig 1850-1864 (H.Aschehoug & Co. 1923). Historisk Tidsskrift, 9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55708