Møller, E. (1929). Holger Hjelholt: Treitschke og Slesvig-Holsten. Kbh. 1928. Historisk Tidsskrift, 9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55595