Steenstrup, J. (1910). Ellen Jørgensen. Helgendyrkelse i Danmark. Studier over Kirkekultur og kirkeligt Liv fra det 11te Aarhundredes Midte til Reformationen. Udgivet med Understøttelse af Julius Skrikes Stiftelse; det franske Resumé er bekostet af Foreningen af 17. Januar. Kbh., H. Hagerups Forlag 1909. Historisk Tidsskrift, 8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54979