Erslev, K. (1906). 3. Har den danske Adel i det 15. Aarhundrede haft en stærk Tilgang af nye Slægter?. Historisk Tidsskrift, 7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54846