Steenstrup, J. (1906). Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie. Historisk Tidsskrift, 7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54840