Beckett, F. (1894). 1. Et Drengeportræt af Hans Knieper. Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54621