M. Stolpe, P. (1895). En Familiehistorie fra det 18. Aarhundredes Midte. Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54591