Redaktionen, -. (1892). Fortegnelse over fremmed historisk litteratur fra året 1890 vedrörende Danmarks historie. Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54548