Holm, E. (1892). 4. En Meddelelse af den danske Envoyé Westphalen om hans hemmelige Forhandling med den russiske Regering 1724—25 angaaende en Løsning af den gottorpske Konflikt. Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54530