Redaktionen, -. (1888). Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888. Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54489