Redaktionen, -. (1887). Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer. Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54456