Koch, L. (1884). Oplysninger om forholdet mellem Struensee og det danske kancelli. Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54397