Jautzen, A. (1882). L. Koch: Den danske Kirkes Historie i Årene 1801—1817. (Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.) København 1879—80. XI + 302 SS. Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54374