Redaktionen, -. (1881). Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer. Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54359