Lehmann, O. (1869). Brev om Martsdagene 1848. Historisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54183