C. Werlauff, E. (1863). P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker og Leilighedspoet i Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Historisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54140