Fr. Rørdam, H. (1856). Kjøbenhavns Universitets Beskatning og Trængsler i Krigsaarene 1657—60. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54119