Redaktionen, -. (1854). 29. Actstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid; udgivne af Fyens Stifts literære Selskab, ved Dr. C. Paludan-Müller. 1ste Samlig. Odense 1852. 557 S. 4to. Anden Samling, sammest. 1853. 327 S. 4to. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54112