N. I. Bloch, S. (1854). Forsvar for Rector ved Roskilde Kathedralskole, Mag. Berndt Schnabel, i Anledning af en ham efter hans Død (1754) tillagt Uretfærdighed. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54098