Redaktionen, .-. (1852). 17. H. F. H. Estrups Samlede Skrifter, udgivne efter hans Død. I—III. Bind. Med Forfatterens Portrait og 2 Kobberstik. Kiøbenh. 1851. L og 484, 512, 525. S. 8. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54090