Redaktionen, .-. (1852). 22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54086