Redaktionen, .-. (1844). 19. Bidrag til Skildring af Byen Ribe i de forrige Aarhundreder, efter utrykte Kilder, ved P. Adler, Adjunct. Iste Hefte. Skibsfart og Handel. Iste Afsnit. Ribe 1842. 107 S. 8. 2det Hefte. Øvrighed og Rettergang. Ribe 1844. 74 S. 8. Historisk Tidsskrift, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53996