G. B. Becker, I. (1844). Et Bidrag til Underretning om Begravelsesomkostninger i Kiøbenhavn, i første Halvdeel af 18de Aarhundrede. Historisk Tidsskrift, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53990