Molbech, C. (1842). Nogle Yttringer om Aristokratie og Adelstand, Grund-Adel og Fødselsadel, i begges nærværende Stilling og Forhold til Staten.*). Historisk Tidsskrift, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53962