Mo, C. (1841). Dm Landsthinget var Adelens almindelige Værnething paa Christian den Tredies og Frederik den Andens Tider:. Historisk Tidsskrift, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53937