Redaktionen, -. (1840). (4.) Den danske historiske Forenings ORDENTLIGE MEDLEMMER, optagne efter den 15de Septbr-. 1840. Historisk Tidsskrift, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53926