Bagger, H. (1997). Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + s. 239-509. Helsingfors 1991. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835