Espeli, H. (1997). Syntetiseringens problemer Kritiske kommentarer ved Dan Ch. Christensen: Det Moderne Projekt. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53820