Thelle, H. (1996). Hans Hägerdal: Väst om Öst. Kinaforskning och Kinasyn under 1800och 1900-talen. Lund, 1996. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53804