Tamm, D. (1996). Lars Björne: Patrioter och Institutionalister. Den nordiske rättsvetenskapens historia. Del I. Tiden för 1815. Rättshistorisk Bibliotek Serien I Femtioandra Bandet. Lund 1995. 443 s. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53803