de Coninck-Smith, N. (1996). Mats Sjöberg: Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 1860-1930, Linköping Studies in Arts and Science No. 141. Linköping Universitet 1996. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53798