Randsborg, K. (1993). Jørgensen, Lise Bender. Forhistoriske textiler i Skandinavien. Nordiske Fortidsminder, Serie B, 9. København (Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab 1986) & især Jørgensen, Lise Bender. North European Textiles until AD 1000. Aarhus (Aarhus University Press 1992). Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53567