Broch, B. (1993). Mats Greiff: Kontoristen. Från chefens högra hand till proletär. Proletarisering, feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950. Bokförlaget Mendocino, 1992. 439 s., ill. SEK 190,-. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53566