Due-Nielsen, C. (1993). Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. Udgivet af PFA- Pension i kommission hos Odense Universitetsforlag, København 1992. 534 s., 250 kr. (hele værket, bd. 1-4, 600 kr.). Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53551