Hørby, K. (1992). CURT WEIBULL 19. august 1886-10. november 1991. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53488