Bolvig, A. (1992). Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Historie i Danmark bd. I-II. Kbh. 1990. lait 461 sider. Illustreret. 487 kr. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53477