Kastfelt, N. (1992). C. Rise Hansen: Missionær Christian Vilhelm Grønning. En slesvigsk missionær i Indien og hans elever i 1800-tallet. Studier, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 6. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1991. 175 s. 150 kr. (98 kr. for medlemmer). Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53467