Poulsen, B. (1992). Poul Reinhardt Kruse: Lægemiddelpriserne i Danmark indtil 1645. En undersøgelse af lovgivningen for fastsættelse af forbrugerpriserne på lægemidler. Lægemiddelforeningens forlag. København 1991. 3145., ill. (Også som hefte XXVII i Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække Therica - Samlinger til farmaciens og medicinens historie). Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53420