Heiberg, S. (1992). Benito Scocozza: Ved afgrundens rand 1600-1700. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 8. KĂžbenhavn, Gyldendal og Politiken, 1990, 3735., ill. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53415