Einarsdottir, O. (1991). Soga om Birkebeinar og Baglar, Boglunga Sogur I-II, udgivet ved Hallvard Magerøy. Norrøne tekster nr. 5. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Solum forlag a/s, Oslo 1988. 446 s. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53358