Bolvig, A., & Bolvig, A. (1991). HYBRID HISTORIE. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53325