Holm, P. (1990). Kustbygd i förändring 1650-1950. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen, red. John Rogers. Meddelanden från Familjehistoriske projektet, Historiska Institutionen, Uppsala Universitet. Nr. 8. Uppsala 1989. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53266