H. Clemmesen, M. (1989). Åke Bernström: Officerskår i förvandling. Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsf6rhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm, Historiska Institutionen, 1988. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53226