Kirchhoff, H. (1989). Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank Weber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig I-II. Aarhus, Universitetsforlaget. 1988. 861 s., ill. og kort. 598 kr. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53225