Sjøqvist, V. (1989). Ole Lange: Jorden er ikke større. H. N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37. Kbhvn., Gyldendal 1988. 297 s. kr. 300. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53212