Høgsbro, K.-E. (1988). Vello Helk, Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 101. Odense 1987. 445 s. 292,80 kr. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53103