Redaktionen, -. (1988). Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Kbh., Den danske historiske Forening, 1987. 340 s. 265 kr. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53071