Albrectsen, E. (1984). Henrik Thrane, Tore Nyberg, Finn Grandt-Nielsen og Mikael Venge: Fra boplads til bispeby. Odense til 1559. Odense bys historie. Odense Kommune, i kommission hos Odense Universitetsforlag, 1982. 480 s. Ill. 200,85 kr. (i abonnement 133,95 kr.). Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52647