Venge, M. (1984). Knut Helle: Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. Bergen bys historie I. Bergen, Universitetsforlaget, 1982. 1016 s. Ill. 350 nkr. (værket sælges kun samlet). Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52628