Ilsøe, H. (1984). Kristian Jensen: Latinskolens dannelse. Latinundervisningens indhold og formål fra reformationen til enevælden. København, Museum Tusculanums Forlag, 1982 = Antikken i Danmark bd. 3. 264 s. Ill. + Rettelser og tilføjelser (på senere trykt dobbeltblad). 122 kr. Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52621